Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

KARA

Renseignements sur l'artiste n'a pas été mis à jour

STAR'S PROFILE Voir plus >

Jiyoung cấm các câu hỏi liên quan đến KARA

Cựu thành viên nhóm nhạc Kara hiện đang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình tại Nhật Bản.