Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

Compositeur: À jour |  Album: We Love Summer 2014 |  Genres: Musique Pop US-UK |  320kb/s |  Nombre d'écoute: 9045 |  Télécharger : 4828 

PAROLE

Guess it's true
I'm not good
At a one night stand
But I still need love
Cos I'm just a man
These nights never seem to go to plan
I don't want you to leave
Will you hold my hand

Oh won't you
Stay with me
Cos you're
All I need
This aint love
It's clear to see
But darling
Stay with me

Why am I so emotional?
No it's not a good look
Gain some self control
Deep down I know this never works
But you can lay with me
So it doesn't hurt

Oh won't you
Stay with me
Cos you're
All I need
This aint love
It's clear to see
But darling
Stay with me

Oh won't you
Stay with me
Cos you're
All I need
This aint love
It's clear to see
But darling
Stay with me

Chắc là đúng rồi
Anh chẳng tốt đẹp gì
Khi chỉ là người tình một đêm
Nhưng anh vẫn cần tình yêu
Vì anh là con người
Những đêm dài dường như không khi nào theo kế hoạch
Anh không muốn em ra đi
Em có thể nắm lấy tay anh chăng

Ôi liệu em sẽ
Ở lại bên anh chứ
Vì em chính là
Tất cả những điều anh cần
Đây chẳng phải là tình yêu
Cũng rõ ràng để thấy thôi
Nhưng em à
Hãy ở lại bên anh

Tại sao anh lại dễ xúc động ư?
Không như vậy đâu có đẹp đẽ gì
Kìm nén bản thân
Sâu thẳm anh biết chẳng thể nào làm được
Nhưng em có thể nằm lại bên anh
Để con tim này không còn đau đớn

Ôi liệu em sẽ
Ở lại bên anh chứ
Vì em chính là
Tất cả những điều anh cần
Đây chẳng phải là tình yêu
Cũng rõ ràng để thấy thôi
Nhưng em à
Hãy ở lại bên anh

Ôi liệu em sẽ
Ở lại bên anh chứ
Vì em chính là
Tất cả những điều anh cần
Đây chẳng phải là tình yêu
Cũng rõ ràng để thấy thôi
Nhưng em à
Hãy ở lại bên anh

»  Voir tous

Information chanson Stay With Me
Chanson Stay With Me composé par: À jour sur le genre: Musique Pop US-UK
Chanson Stay With Me sur le album : We Love Summer 2014