Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

Paradise Ranch OST

- À jour

Genre: Musique Coreene |  Nombre de chansons: 2 |  Nombre d'écoute: 3592 |  Le temps de téléchargement:0

Bô phim đang gây chú ý do có sự tham gia diễn xuất cùa Max Chang Min DBSK và cô nàng dễ thương Lee Yeon Hee. Đây là một bộ phim hài hước lãng mạn. OST phim hầu hết do các nghệ sĩ của SM trình bày như Yesung, BoA, DBSK...
»  Voir tous

PAROLES CHANSON

일년을 하루처럼 기억의 시간처럼

사랑이란 참 보이지않아 더 아파

후회로 돌아와도 가슴에 남겨져도

사랑했던 그 맘 그대로마음이 말을 해 내 맘을 어떡해

한 걸음 두 걸음씩 천천히 갈 걸

사랑이라는 이름으로 다가와

가슴 속에 기대 넌 웃곤 했지나의 마음 속에 담겨져

사랑 가슴 속에 남겨져

아파했던 그 만큼의 고인 눈물도

이젠 내 가슴에 남겨둘게 영원히

언제나 내 마음 안에 한사람생각은 나겠지만 묻지는 않겠지만

사랑했던 맘 거짓은 아닐테니까

기억에 묻어 놓고 가슴에 담아 놓고

사랑했던 그 맘 그대로감은 두 눈 사이로 들리는 숨소리

온종일 나를 보던 너의 그 모습

나도 모르게 내 마음에 드리워졌던

아름다운 기억이 남아나의 마음 속에 담겨져

사랑 가슴 속에 남겨져

아파했던 그 만큼의 고인 눈물도

이젠 내 가슴에 남겨둘게 영원히

언제나 내 마음안의 한 사람아직도 사랑한다 말할게

바보처럼 지난 내 맘의 사랑너와 함께 보낸 시간들

너의 아름다운 약속들

기억하니 또 그 만큼 담긴 사랑을

가끔 그 사랑에 웃고 있어 내 맘이

다시 사랑해 내 마음 안에 한사람
 

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

너에게 숨겼던 비밀이 있는데

언제쯤 말할 수 있을까

오랫동안 곁에 있었지만

내 맘은 가까이 가지 못했어

너의 일상에 난 어떤 사람인지

가끔은 궁금하기도 해

하지만 나 걱정이 앞서서

맘처럼 너에게 갈 수 없는 걸그거 아니 내가 요즘

니 생각에 밤이 길어졌어

쓸 때 없는 걱정 쓸모없는 바램

괜히 나도 몰래 소심해져오 순간순간 마주치는 너의 눈에

내 가슴이 뛴단 말야

어떡해야 하니 나 그냥 이대로

널 좋아해도 되나요멀리서 비춰진 우리의 거리는

잴 수 없을 만큼 좁은데

오늘도 난 니 옆에 설 때면

아쉬운 공기가 느껴지는 걸

그거 아니 내가 요즘

니 생각에 밤이 길어졌어

쓸 때 없는 걱정 쓸모없는 바램

괜히 나도 몰래 소심해져오 순간순간 마주치는 너의 눈에

내 가슴이 뛴단 말야

어떡해야 하니 나 그냥 이대로

널 좋아해도 되나요시간이 갈 수록 더

뭔지 모를 사이에 마음만 복잡해져

너의 슬픈 눈빛에 내가 들어갈 수는 없나요보고 싶어 듣고 싶어

내 맘 나누고 싶어

고갤 돌려 나를 봐봐

난 항상 가까이에 있는데

언제쯤 내 맘을 들을 수 있을까

가끔씩은 혼자 울기도 해오 순간순간 느껴지는 너의 상처에

나도 아프단 말야

언제쯤 닿을까 내 맘이 닿을까

나 좋아하고 있는데.

»  Voir tous «  Raccourcir

Information album Paradise Ranch OST
Album Paradise Ranch OST présenté par À jour genre: Musique Coreene
Album Paradise Ranch OST nombre de chansons: 2, Nombre d'écoute: 3592